สำนักงานทนายความกรุงเทพ ธนพลเลิศวรกุลชัย

บริษัท ธนพล เลิศวรกุลชัย ที่ปรึกษากฎหมายและการจัดการ จำกัด

16 ซอยรามคำแหง 60 แยก 12 (สวนสน12) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จัด การ ให้ ที่ปรึกษากฎหมายและการจัดการ
บริการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นขั้นตอน โปร่งใส ราคามาตรฐาน พร้อมเคียงข้างเพื่อความสบายใจของลูกค้า
"ทุกเรื่องทางกฎหมาย
จัด การ ให้

ทนายความ รับจ้างว่าความ กรุงเทพ

บริการที่ได้รับความนิยม

ทนายความ
จัดการมรดกและคดีครอบครัว :
สำหรับบุคคลธรรมดา
ที่ต้องการหาบริการตั้งผู้จัดการมรดก

ทนายความ
การทวงหนี้และบริหารหนี้ :
สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่ต้องการหาบริการทวงหนี้

ทนายความ
บริการทางกฎหมาย :
สำหรับบุคคลทั่วไปและบริษัทที่ต้องการที่ปรึกษากฎหมาย หาทนายฟ้องคดี รับว่าความทุกประเภท 

ทำไมจึงควรจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย-ทนายความ

ภาษากฎหมาย

ภาษากฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงานทางกฎหมาย มักเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก สร้างความสับสนและกังวลให้กับคนทั่วไป

 

ต้องการความเข้าใจด้านกฎหมาย

ต้องการความเข้าใจด้านกฎหมาย
เมื่อต้องการคำอธิบายให้เข้าใจถ่องแท้ ถูกต้อง
และรู้แนวทางชัดเจนว่าต้องทำอย่างไร ตามหลักและสิทธิทางกฎหมาย

สำนักงานทนายความ กรุงเทพ - ธนพล เลิศวรกุลชัย

สำนักงานทนายความ กรุงเทพ ภูเก็ต
จัด การ ให้ ประสบการณ์สูง ยินดีให้บริการเสมอ บริการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นขั้นตอน โปร่งใส  

"ทุกเรื่องทางกฎหมาย Tanapon Law จัดการให้"

"ทุกเรื่องทางกฎหมาย Tanapon Law จัดการให้" 

คำถามที่พบบ่อย
ค่าทนาย ค่าดำเนินการ ค่าปรึกษา-บริการ เกณฑ์ราคามาตรฐาน
ตารางค่าวิชาชีพ (สำหรับผู้บริโภค) "คลิก" 
ตารางค่าวิชาชีพ (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ) "คลิก"

เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 06-3228-4516
ติดตามสาระความรู้ทางกฎหมายฉบับเข้าใจง่าย สรุปสั้นกระชับและถูกต้อง

ติดตามสาระความรู้ทางกฎหมายฉบับเข้าใจง่าย

ลิกไปที่ Facebook Fanpage : จัดการให้
คลิกไปยังเว็บไซต์ tanaponlaw.com

บริการทางกฎหมาย

1.บริการรับว่าความ-ทนายความทำคดีผู้บริโภค
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ การศัลยกรรม การไม่ได้รับบริการตามมาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา และการถูกผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรม ทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ

จ้างที่ปรึกษากฎหมาย

2.รับทำคดีครอบครัว โดยทนายมืออาชีพ
เช่น คดีฟ้องหย่า คดีฟ้องขอหรือเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร และทั้งในการดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วย ความรุนแรงในครอบครัว

คดีครอบครัว

3.บริการทำคดีอาญา

  • ทำคดีอาญาที่มีความซับซ้อน เช่น ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การปลอมและใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ 
  • คดีอาญาที่มีอัตราโทษสูง เช่น คดีฆ่า คดียาเสพติด
  • คดีอาญาที่ไม่ยุ่งยาก เช่น เช็ค หรือหมิ่นประมาท

รับทำคดีอาญา_0

4.รับว่าความคดีแพ่งและพาณิชย์ 
เช่น กรรมสิทธิ์ที่ดิน การครอบครองปรปักษ์ ทางภาระจำยอม ทางจำเป็น รวมไปถึงกรณีการผิดสัญญาทั่วๆไปในเรื่องสิทธิของบุคคลต่างๆ

คดีแพ่งและพาณิชย์

5.บริการทนายคดีแรงงาน 
ดูแลคดีให้ทั้งกรณีเป็นนายจ้าง หรือเป็นลูกจ้าง และรับให้คำปรึกษา ในการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหรือทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า นายจ้างจะเสียหายน้อยที่สุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องไล่คนที่ไม่ใช่ออกจากธุรกิจไป

คดีแรงงาน สำนักทนายความ

6.บริการอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย เช่น 

  • ดำเนินการส่งหนังสือทวงถาม / ยื่นหรือส่ง Notice
  • รับให้คำปรึกษาก่อนฟ้อง
  • ให้บริการงานคดีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนบริษัท
  • บริการจดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลดทุนหรือเพิ่มทุน แก้ไขกรรมการเข้าออก และอื่นๆ
  • บริการงานทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ธนพล เลิศวรกุลชัย ที่ปรึกษากฎหมายและการจัดการ จำกัด

เมื่อกำลังค้นหาทนายความ, หาทนายฟ้อง, ที่ปรึกษากฎหมาย มืออาชีพ ภาษาอังกฤษและไทย, สำนักงานกฎหมายและคดี กทม. ใกล้ฉัน ทวงหนี้ จัดการมรดก ทนายคดีครอบครัว, สอบถามค่าทนาย ค่าดำเนินการ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานทนายความ ชื่อดังในกรุงเทพ แนะนำจัดการให้


สำนักงานมี 2 ที่

ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานทนายความ กรุงเทพ - ธนพล เลิศวรกุลชัย
16 ซอยรามคำแหง 60 แยก 12 (สวนสน12)
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 06-3228-4516

ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานทนายความ จัด การ ให้ 
153/6 หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร : 06-3228-4516

 

บริการทางกฎหมาย